Ilvesjoen erämiehet Ry


Yleistä seurasta

- Historia
- Nykyään

Perustaminen

Kivennevalla kesällä 1967 käydystä keskustelusta, syttyi kipinä joka lopulta johti seuramme perustamiskokoukseen 18.12.1967.

Kokouksessa keskusteltiin metsästysseuran tarpeellisuudesta ja lopulta päätettiin perustaa Ilvesjoen Erämiehet

Keskustelua käytiin myös seuran säännöistä ja hieman myöhemmin seuramme, sääntöineen hyväksyttiin viralliseen rekisteriin.

Seurantoiminta

Ensimmäisessä kesäkokouksessa 15.8.1968 sovittiin muun muassa: riistakiintiöistä, riistan talviruokinnasta sekä riistakannan ja saalismäärien tarkkailusta

Hirvijahti omalla porukalla aloitettiin 15.10.1976, seuran saatua luvan yhteen aikuiseen ja yhteen vasaan.

Seuran alkuvaiheessa tulot ovat olleet suhteellisen pienet, silti pääpaino niiden käyttöön on ollut riistanhoidolla

Kiitos

Haluan vielä henkilökohtaisesti kiittää kaikkia näitä seuran perustaneita ja sen toimintaa edesauttaneita henkilöitä. Jotka toiminnallaan ovat mahdollistaneet tämän hienon harrastuksen säilymisen meille nuoremmille.

Jarkko Alanen